transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Funktionshindrade stängs ute

Författare och institution:
Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete); Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Kvällsposten den 13 juli 2009,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Funktionshinder, dubbelt drabbad, arbetsmarknad, arbetstillfällen, lågkonjunktur
Postens nummer:
95704
Posten skapad:
2009-08-02 15:48
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007