transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mer synlig polis på gatorna mot vådliga mc-körningar.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Piteå-tidningen den 2 juli 2009.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Motorcyklister, trafikskador, fartkameror, skadeprevention
Postens nummer:
95699
Posten skapad:
2009-08-02 15:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007