transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Författningssvenska. Strukturer i nutida svensk lagtext i Sverige och Finland

Statutory Swedish. Structures in modern Swedish written legal discourse in Sweden and Finland

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Nordistica Gothoburgensia / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0078-1134; nr 22
ISBN:
91-7346-373-6
Antal sidor:
480
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Datum för examination:
2000-03-25
Tidpunkt för examination:
10.15
Lokal:
Stora hörsalen, Humanisten
Opponent:
Tf prof. Pirkko Lilius
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Komparativ rätt
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Finsk-ugriska språk ->
Finska språket
Nyckelord:
svenska, författningsspråk, juridisk diskurs, genreforskning, textlingvistik, svenska i Finland
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/12429
Postens nummer:
95682
Posten skapad:
2009-07-31 08:21
Posten ändrad:
2015-09-07 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007