transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mera film - men inte på bio

Författare och institution:
Marina Ghersetti (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Sören Holmberg och Lennart Weibull (red): Skilda världar. Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle. SOM-institutet, s. 285-298
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
biovanor, film, nedladdning,
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
film, bio, biobesök, nedalddning
Postens nummer:
95658
Posten skapad:
2009-07-27 16:00
Posten ändrad:
2009-07-27 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007