transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Copper-catalyzed cross-couplings with part-per-million catalyst loadings.

Författare och institution:
Per-Fredrik Larsson (Institutionen för kemi); Arkaitz Correa (-); Monica Carril (-); Per-Ola Norrby (Institutionen för kemi); Carsten Bolm (-)
Publicerad i:
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48 ( 31 ) s. 5691-3
ISSN:
1521-3773
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Homeopathic doses: The presence of 0.001 mol % of a copper salt can be sufficient to catalyze arylation reactions of various nucleophiles with phenyl iodide. The two most important factors governing the reaction outcome are the ligand quantity and the temperature.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Nyckelord:
copper • cross-coupling • homogeneous catalysis • N-arylation • Ullmann reaction
Postens nummer:
95637
Posten skapad:
2009-07-23 14:27
Posten ändrad:
2011-01-20 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007