transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Integrating multiple modalities into SLMs and parsing the output of SLMs

Författare och institution:
Rebecca Jonson (Institutionen för lingvistik); Håkan Burden (Institutionen för lingvistik); Karl Weilhammer (-); Steve Young (-); Matt Stuttle (-)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Postens nummer:
95617
Posten skapad:
2009-07-20 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007