transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modality-Specific Resources for Presentation

Författare och institution:
Rebecca Jonson (Institutionen för lingvistik); Stina Ericsson (Institutionen för lingvistik); Gabriel Amores (-); Oliver Lemon (-); Ivana Kruijff-Korbayova (-); Johan Bockgård (Institutionen för lingvistik); Ciprian Gerstenberger (-); Pilar Manchón (-); Peter Poller (-); David Milward (-); Aarne Ranta (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU)); Jan Schehl (-)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Postens nummer:
95615
Posten skapad:
2009-07-20 12:54
Posten ändrad:
2011-04-20 16:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007