transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sanfilippo type C syndrome in two sisters.

Författare och institution:
Paul Uvebrant (Institutionen för pediatrik)
Publicerad i:
Acta paediatrica Scandinavica, 74 ( 1 ) s. 137-9
ISSN:
0001-656X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1985
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Two sisters are described with mucopolysaccharidosis (MPS) Sanfilippo type C syndrome. This diagnosis is emphasized to be easily overlooked due to subtile clinical and radiological deviations, but should be considered in any case of unspecific progressive mental retardation, especially when sleep disturbance, aggressivity and hyperactivity are prominent symptoms.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Child, Female, Humans, Mucopolysaccharidoses, genetics, Mucopolysaccharidosis III, diagnosis, genetics
Postens nummer:
95602
Posten skapad:
2009-07-17 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007