transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sex is overrated

On the right to reproduce

Författare och institution:
Daniela Cutas (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Research Seminar Series - Institute for Science, Ethics and Innovation, May 14, University of Manchester, UK
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
right to reproduce, ethics of parenting, sexual reproduction
Postens nummer:
95581
Posten skapad:
2009-07-10 18:00
Posten ändrad:
2010-02-16 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007