transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Contextualizing social dilemmas in institutional practices: Negotiating objects of activity in labour market organizations

Författare och institution:
Åsa Mäkitalo (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
In A. Sannino, H. Daniels & K. Gutierrez (Eds.), Learning and expanding with activity theory,
ISBN:
9780521758109
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Cambridge University Press
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
95558
Posten skapad:
2009-07-08 22:36
Posten ändrad:
2009-07-08 23:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007