transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Påverkar arbetet människors politiska tilltro?

Författare och institution:
Mattias Bengtsson (Sociologiska institutionen); Tomas Berglund (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Svensk Höst. Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle. SOM-rapport nr 46. Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red), s. 213-223
ISBN:
978-91-89673-16-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
arbetsvillkor, upplevelser av arbetet, politisk tilltro, Sverige
Postens nummer:
95556
Posten skapad:
2009-07-08 17:59
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007