transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Koncernredovisning enligt IFRS

Författare och institution:
Jan Marton (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys)
Antal sidor:
173
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
kpmg.se
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Denna bok behandlar reglerna för koncernredovisning när IFRS tillämpas. Innehållet bygger i huvudsak på standarderna IFRS 3 Rörelseförvärv och IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. Boken är baserad på de versioner av IFRS 3 och IAS 27 som antogs av IASB i januari 2008 och som antogs av EU i juni 2009. Dessa standarder ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 juli 2009 eller senare. Boken innehåller även ett flertal exempel som illustrerar hur redovisningsreglerna ska tillämpas.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
95517
Posten skapad:
2009-07-03 09:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007