transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Statesmanship Effect. Local Leadership and Policy Priorities in Sweden

Författare och institution:
David Karlsson (Förvaltningshögskolan); Malgorzata Erikson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Local Political Leadership in Europe. Town Chief, City Boss or Loco President? (Redaktörer: Delwit P., Pilet J.-B., Reynaert H., Steyvers K),
ISBN:
978 90 8584 937 7
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Vanden Broele Publishers
Förlagsort:
Brygge
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
politiskt ledarskap, kommuner, politiker, värderingar, statsmannaskap
Postens nummer:
95475
Posten skapad:
2009-07-02 10:07
Posten ändrad:
2014-02-19 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007