transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Factors regulating microbial biofilm development in a system with slowly flowing seawater

Författare och institution:
Karsten Pedersen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Applied and Environmental Microbiology , 44 ( 5 ) s. 1196-1204
ISSN:
0099-2240
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1982
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
95434
Posten skapad:
2009-07-01 08:57
Posten ändrad:
2014-11-27 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007