transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Culture parameters regulating stalk formation and growth rate of Gallionella ferruginea

Författare och institution:
Lotta Hallbeck (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Karsten Pedersen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Journal of General Microbiology , 136 ( 9 ) s. 1675-1680
ISSN:
0001-6271
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1990
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
95417
Posten skapad:
2009-06-30 15:28
Posten ändrad:
2014-11-27 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007