transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is the hand of God involved in human cooperation?

Författare och institution:
Ali M. Ahmed (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Osvaldo Salas (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
International Journal of Social Economics, 36 ( 1-2 ) s. 70-80
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
95324
Posten skapad:
2009-06-26 17:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007