transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From instructing pupils to coaching children: pupil health and the broadening of responsibilities for the teacher profession

Författare och institution:
Eva Hjörne (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Pernilla Larsson (Institutionen för pedagogik och didaktik & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
V. Ellis, A. Edwards & P. Smagorinsky (Eds.). Cultural historical perspectives on teacher education and development: learning teaching, s. /in press/
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London & New York
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
teacher education, elevhälsa, sociokulturellt perspektiv
Postens nummer:
95288
Posten skapad:
2009-06-25 12:33
Posten ändrad:
2010-04-01 13:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007