transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Investigation of the potential for microbial contamination of deep granitic aquifers during drilling using 16S rRNA gene sequencing and culturing methods

Författare och institution:
Karsten Pedersen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Lotta Hallbeck (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Johanna Arlinger (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Ann-Charlotte Erlandson (-); Nadi Jahromi (-)
Publicerad i:
Journal of Microbiological Methods , 30 ( 3 ) s. 179-192
ISSN:
0167-7012
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
95262
Posten skapad:
2009-06-25 08:39
Posten ändrad:
2014-11-27 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007