transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From learning study to design experiment

Författare och institution:
Angelika Kullberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Phenomenography and Variation theory: The ways forward. Earli SIG 9 Phenomenography and Variation theory biennal workshop.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
Learning, Learning study, Variation theory, Negative numbers
Postens nummer:
95247
Posten skapad:
2009-06-24 11:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007