transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Möte med bokstäver i matematik.

Författare och institution:
Angelika Kullberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Nämnaren, ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Lärande, matematik, algebra, learning study
Postens nummer:
95245
Posten skapad:
2009-06-24 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007