transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Distribution and metabolic diversity of microorganisms in deep igneous rock aquifers of Finland

Författare och institution:
Shelley A Haveman (-); Karsten Pedersen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Paula Ruotsalainen (-)
Publicerad i:
Geomicrobiology Journal , 16 ( 4 ) s. 277-294
ISSN:
0149-0451
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
95210
Posten skapad:
2009-06-23 12:38
Posten ändrad:
2014-11-27 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007