transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Retention of strontium, cesium, lead and uranium by bacterial iron oxides from a subterranean environment

Författare och institution:
F Grant Ferris (-); R.O Hallberg (-); B Lyvén (-); Karsten Pedersen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Applied Geochemistry , 15 ( 7 ) s. 1035-1042
ISSN:
0883-2927
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
95200
Posten skapad:
2009-06-22 16:08
Posten ändrad:
2014-11-27 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007