transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Essays on Compliance and Cooperation

Författare och institution:
Clara Villegas Palacio (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Datum för examination:
2009-06-10
Tidpunkt för examination:
10.15
Lokal:
Sal B-41, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1
Opponent:
Professor Patrik Söderholm, Luleå University of Technology, Sweden
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
95184
Posten skapad:
2009-06-22 14:45
Posten ändrad:
2009-06-22 14:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007