transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Microbially mediated redox processes in natural analogues for radioactive waste

Författare och institution:
Shelly A Haveman (-); Karsten Pedersen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Journal of Contaminant Hydrology , 55 ( 1-2 ) s. 161-174
ISSN:
0169-7722
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
95149
Posten skapad:
2009-06-18 14:17
Posten ändrad:
2014-11-27 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007