transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Staden & medborgarskapet: Att studera "gömda flyktingar" med utgångspunkt i Lefebvres spatiala triad

Författare och institution:
Helena Holgersson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Cultural Identities National Borders. Mats Andrén, Thomas Lindqvist, Ingmar Söhrman, Katharina Vajta (red.), s. 163-175
ISBN:
1104-5507
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU)
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Staden, Icke-medborgarskap,"Gömda flyktingar", Henri Lefebvre
Postens nummer:
95138
Posten skapad:
2009-06-18 10:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007