transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ormskinnstajta underkläder och illaluktande t-shirts - Upplevelser av tränings och matchkläder

Författare och institution:
Viveka Berggren Torell (Institutionen för pedagogik och didaktik, idrottshögskolan)
Publicerad i:
ACSIS Kultur~Natur Konferens för kulturstudier i Sverige Norrköping 15-17 juni 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
kläder, fotboll, sportkläder
Postens nummer:
95125
Posten skapad:
2009-06-18 08:46
Posten ändrad:
2009-06-18 08:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007