transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Students´ language use when talking about evolution of life - negotiations of meaning of key terms and formation of explanation

Författare och institution:
Clas Olander (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Literacy as Worldmaking, NERA 2009, 5-7 mars, Trondheim, Norway.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
95070
Posten skapad:
2009-06-17 08:53
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007