transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Impacts of boundary layer turbulence and land surface process parameterizations on simulated sea breeze characteristics

Författare och institution:
Junfeng Miao (Institutionen för geovetenskaper); Klaus Wyser (-); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); H. Ritchie (-)
Publicerad i:
Ann. Geophys., 27 s. 2303-2320
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
95024
Posten skapad:
2009-06-16 01:06
Posten ändrad:
2012-01-02 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007