transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The art and skill of engraving: Craftsmanship and the evolution of knowing and technologies

Författare och institution:
Åsa Mäkitalo (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Christer Carlsson (-); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
F. Oser, U. Renold, E. G. John, E. Winter & S. Weber (Eds.). VET Boost:Towards a Theory of Professional Competencies. , s. 315-334
ISBN:
ISBN 978-90-8790-736-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sense Publishers
Förlagsort:
Rotterdam
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
engraving, knowing, technologies, sociocultural
Postens nummer:
94978
Posten skapad:
2009-06-12 17:02
Posten ändrad:
2010-01-06 12:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007