transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad betyder lärarledda initiativ för barngruppens gemenskap?

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Förskoleforum,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Förskola, barngrupp, pedagogik
Ytterligare information:
Bidrag till Studentlitteraturs databas, Förskoleforum, april.
Postens nummer:
94970
Posten skapad:
2009-06-12 15:38
Posten ändrad:
2009-06-12 15:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007