transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Finland – Slöjd

Techne-serien B:15/2008 ( Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap). Johansson, Marléne & Gulliksen S., Marte (red). Nuläge och framåtblickar – om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet

Författare och institution:
Marléne Johansson (Institutionen för mat, hälsa och miljö); Eila Lindfors (-)
ISBN:
978-952-5097-26-9
Antal sidor:
17–30
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Techne-serien B:15/2008, 17–30,
Förlagsort:
Finland: Åbo Akademi, Vasa
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I Finland är skolslöjden ett obligatoriskt ämne sedan 140 år tillbaka. Finländaren Uno Cygnæus införde – som den första i Europa – slöjd (handarbete, infattande textil, trä- och metallslöjd) som obligatoriskt ämne år 1866. Cygnæus menade att slöjden var betydande för folks bildning och att slöjdkulturen kunde bevaras och höjas genom att införa skolslöjd. Folkets slöjdkultur överfördes inte till folkskolan utan kunskapsområdet blev till skol-slöjd med skolans läroplaner och bildningsuppdrag. Fortfarande bygger den slöjdpedagogiska idén på att när slöjdens kunskapsområden undervisas på olika nivåer i utbildningssystemen så är slöjden inte längre ”ren” slöjd, utan ämnesin-nehållet omvandlas till pedagogisk slöjdverksamhet; utbildningsrelaterad slöjd. Artikeln beskriver nuläget, forskningsläget och framtidsläget för slöjdämnet i Finland.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
Slöjd. Slöjdpedagogik. Skolslöjd i Finland.
Ytterligare information:
Kapitlet ingår i Techne-serien: Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:15/2008
Postens nummer:
94957
Posten skapad:
2009-06-12 11:32
Posten ändrad:
2010-01-17 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007