transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sociokulturella praktiker i slöjden

Nordisk Pedagogik

Författare och institution:
Marléne Johansson (Institutionen för hushållsvetenskap)
Publicerad i:
Nordisk pedagogik, 19 ( 2 ) s. 98–115
ISSN:
0901-8050
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I artikeln diskuteras slöjdens sociokulturella dimensioner utifrån videoinspelad empiri från grundskolans slöjdundervisning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
Slöjd. Videodokumentation. Klassrumsforskning
Postens nummer:
94935
Posten skapad:
2009-06-12 09:23
Posten ändrad:
2009-09-11 11:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007