transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kartläggning av stödverksamheter för brottsutsatta personer i Göteborg – En sammanställning av telefonintervjuer

Författare och institution:
Ulf Borelius (Institutionen för socialt arbete & Sociologiska institutionen)
Antal sidor:
77
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet/Social resursnämnd, Göteborgs Stad
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
94917
Posten skapad:
2009-06-11 16:35
Posten ändrad:
2009-06-12 12:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007