transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Imamutbildningar - en europeisk utblick

Staten och imamerna. Religion, integration, autonomi (SOU 2009:52)

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Staten och imamerna : religion, integration, autonomi, s. 125-161
ISBN:
978-91-38-23221-7
Antal sidor:
125-161
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Fritzes
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Nyckelord:
Islam, muslimer, Europa, Imam, Imamutbildning, islamlärare, skola, undervisning, integration
Ytterligare information:
Bilaga till SOU 2009:52, Staten och imamerna. Religion, integration, autonomi (Betänkande av imamutbildningsutredningen)
Postens nummer:
94911
Posten skapad:
2009-06-11 13:39
Posten ändrad:
2012-08-29 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007