transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hankel forms of higher weights and matrix-valued Bergman-type projections

Författare och institution:
Marcus Sundhäll (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
ISBN:
91-628-6917-5
Antal sidor:
110
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-09-25
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
94858
Posten skapad:
2009-06-10 09:55
Posten ändrad:
2013-07-30 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007