transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stephens, George, 1783-1839 (biografisk artikel)

Författare och institution:
Carl-Johan Gadd (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Svenskt biografiskt lexikon, ( 163 ) s. 375-378
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Jordbruksvetenskap ->
Agrarhistoria
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
Postens nummer:
94844
Posten skapad:
2009-06-09 19:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007