transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

PCI-related myocardial infarction. The princess on the pea or routine benchmarking of interventions

Författare och institution:
Mikael Dellborg (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Scand Cardiovasc J, 43 ( 3 ) s. 150-1
ISSN:
1651-2006
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
94829
Posten skapad:
2009-06-09 13:20
Posten ändrad:
2012-04-20 13:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007