transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Influence of TNF-alpha and biomechanical stress on endothelial anti- and prothrombotic genes

Författare och institution:
Niklas Bergh (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Erik Ulfhammer (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Katarina Glise (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Sverker Jern (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Lena Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Biochemical and Biophysical Research Communications, 385 ( 3 ) s. 314-318
ISSN:
0006-291X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Biomechanical stress modulates vascular tone, vascular remodelling and the spatial localisation of atherosclerotic plaques. Inflammatory cytokines, such as TNF-alpha, regulate expression of genes that impair the function of endothelial cells. This study investigates the combinatory effect of different biomechanical stresses and TNF-alpha on the expression of endothelial anti- and prothrombotic genes. Human umbilical vein endothelial cells were exposed to TNF-alpha and different levels of static/pulsatile tensile stress or shear stress. The response in endothelial cells to TNF-alpha was not modulated by tensile stress. However, shear stress was a more potent stimulus. Shear stress counteracted the cytokine-induced expression of VCAM-1, and the cytokine-suppressed expression of thrombomodulin and eNOS. Shear stress and TNF-alpha additively induced PAI-1, whereas shear stress blocked the cytokine effect on t-PA and u-PA. A flow profile characterized by high laminar shear stress seems to render the endothelial cell more resistant to inflammatory stress.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
laminar shear-stress, necrosis-factor-alpha, nf-kappa-b, hemodynamic forces, impaired capacity, ex-vivo, cells, expression, responses, system
Postens nummer:
94824
Posten skapad:
2009-06-09 13:06
Posten ändrad:
2012-04-19 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007