transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rate of weak convergence of the finite element method for the stochastic heat equation with additive noise

Författare och institution:
Matthias Geissert (-); Mihaly Kovacs (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
BIT Numerical Mathematics, 49 ( 2 ) s. 343-356
ISSN:
0006-3835 (Print) 1572-9125 (Online)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The stochastic heat equation driven by additive noise is discretized in the spatial variables by a standard finite element method. The weak convergence of the approximate solution is investigated and the rate of weak convergence is found to be twice that of strong convergence.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Nyckelord:
Finite element, Parabolic equation, Stochastic, Additive noise, Wiener process, Error estimate, Weak convergence
Ytterligare information:
doi: 10.1007/s10543-009-0227-y
Postens nummer:
94745
Posten skapad:
2009-06-05 17:16
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007