transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Folkets sammansättningar - om begreppet folk i historisk belysning

Författare och institution:
Bo Lindberg (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Folkkultur i fokus. Tretton jubileumsföreläsningar, red. M. Reinhammar, Kungl.Gustav Adolfsakademien, s. s 81-92
ISSN:
0065-0897
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Beskriver olika idéhistoriskt intressanta betydelser av begreppet folk med hjälp av sammansättningar med ordet folk hämtade ur SAOB
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
demografi, kultur, politik, konsumtion
Postens nummer:
94740
Posten skapad:
2009-06-05 15:11
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007