transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Constructing Meaning through Information Artefacts

Författare och institution:
Mikael Alexandersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Louise Limberg (-)
Publicerad i:
The New Review of Information Behaviour Research, 4 s. 17-30
ISSN:
1471-6313
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Biblioteks- och informationsvetenskap
Postens nummer:
94709
Posten skapad:
2009-06-04 13:42
Posten ändrad:
2013-01-08 13:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007