transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ethnolinguistic identity in non-standard metropolitan New York dialects

Författare och institution:
Joe Trotta (Engelska institutionen)
Publicerad i:
The major varieties of English papers from MAVEN 97, s. 101-12
ISBN:
91-7636-194-2(Pb)
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Postens nummer:
94669
Posten skapad:
2009-06-03 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007