transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The relative/conjunction interface: The syntax while/whilst in present-day English

Författare och institution:
Joe Trotta (Engelska institutionen); Aimo Seppänen (Engelska institutionen)
Publicerad i:
English Studies, 79 ( 4 ) s. 349-66
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Postens nummer:
94664
Posten skapad:
2009-06-03 15:57
Posten ändrad:
2009-06-03 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007