transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of Collins, Beverly and Inger M. Mees, Practical Phonetics and Phonology: A Resource Book for Students, 2nd ed., 2008

Författare och institution:
Karin Axelsson (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Moderna Språk, 102 ( 2 ) s. 111-114
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Fonetik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Nyckelord:
phonetics, phonology, English, teaching
Postens nummer:
94659
Posten skapad:
2009-06-03 15:41
Posten ändrad:
2009-10-01 07:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007