transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Authentic learning for sustainable education: An evaluation of international field study in Kenya for Swedish teacher training students with majors in Geography

Författare och institution:
Per-Olof Hansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
International Forum of Teaching and Studies, 5 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
94530
Posten skapad:
2009-05-29 15:34
Posten ändrad:
2009-06-10 14:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007