transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Survival Estimation and Distribution Approximation for Optimal Maintenance

Författare och institution:
Johan Svensson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 0347-2809; nr 2004:33
Antal sidor:
71
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
Postens nummer:
94381
Posten skapad:
2009-05-25 15:58
Posten ändrad:
2014-01-15 18:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007