transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multivariate quality control and diagnosis of sources of variation in assembled products

Författare och institution:
Kristina Wärmefjord (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 0347-2809; nr 2004:27
Antal sidor:
vi, 96 s.
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Postens nummer:
94375
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2009-05-25 15:52
Posten ändrad:
2014-09-17 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007