transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the pricing of cliquet options with global floor and cap

Författare och institution:
Mats Kjaer (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 0347-2809; nr 2004:03
Antal sidor:
52 s.
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Postens nummer:
94349
Posten skapad:
2009-05-25 15:21
Posten ändrad:
2016-08-26 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007