transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Resursomfördelning mellan generationer: utbyte av gåvor och tjänster mellan föräldrar och barn

Författare och institution:
Björn Halleröd (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Äldres levnadsförhållanden, s. 257-270
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Umeå universitet / Statistiska centralbyrån
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
94241
Posten skapad:
2009-05-18 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007