transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unemployment and Economic Hardship: A Longitudinal Study of Labour Market Marginalization and Consumption

Författare och institution:
Björn Halleröd (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Employment, Unemployment, Marginalization: Studies in Contemporary Labour Markets, s. 123-150
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Almqvist and Wiksell International
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Postens nummer:
94235
Posten skapad:
2009-05-18 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007